Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Óvónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6625 Fábiánsebestyén, Iskola tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Óvodapedagógus,

        erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését igazoló dokumentum

        végzettséget igazoló dokumentum

        Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/4360894 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár címére történő megküldésével (6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FS/40-8/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvónő.         Postai úton, a pályázatnak a Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár címére történő megküldésével (6625 Fábiánsebestyén, Iskola tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FS/40-8/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvónő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.