Országos Szlovák Önkormányzat Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Országos Szlovák Önkormányzat Hivatala

számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1114 Budapest, Fadrusz utca 11/A.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat költségvetési szervei főkönyvi könyvelése; havi, negyedéves és éves zárlati teendők; költségvetési szervek költségvetési jelentésének, mérlegjelentésének készítése és feltöltése a KGR rendszerébe; analitikus nyilvántartások vezetése; leltározási és selejtezési feladatok;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) OSZÖ KGY határozatai az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        államháztartási könyvelésben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés; SALDO program ismerete,

        Szlovák nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet szerinti fényképes önéletrajz; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, ill. azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 1/466-9463 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Szlovák Önkormányzat Hivatala címére történő megküldésével (1114 Budapest, Fadrusz utca 11/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 159-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: számviteli ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Szlovák Önkormányzat Hivatala címére történő megküldésével (1114 Budapest, Fadrusz utca 11/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 159-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: számviteli ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.slovaci.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.