Szolnoki Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szolnok Városi Kollégium

kollégiumi nevelőtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Baross Gábor u. 68.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyik csoportjánál nevelési, oktatási feladatok végrehajtása, nappali és éjszakai ügyelet ellátása. Az alapdokumentumokban foglaltak betartása. Beosztás szerint felzárkóztató, tehetség kibontakoztató és szabadidős foglalkozások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, bármely szakos tanár,

        oktatási intézményben fiatalok körében szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        kollégiumi nevelőtanári - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        gyermek- és ifjúságvédelmi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        mentálhigiénés ismeretek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű csapatmunka,

        Jó szintű kommunikáció,

        Jó szintű konfliktuskezelés,

        Jó szintű gyermekközpontúság,

        Jó szintű problémamegoldás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettségeket, szakmai gyakorlatokat igazoló dokumentumok hiteles másolata

        alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (1) bekezdése, (2) bekezdés d) pontja, (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés szerinti)

        nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/30/4159012 vagy 06/56/512620 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Baross Gábor u. 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/103/01181-4/2019/ , valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi nevelőtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/103/01181-4/2019/, valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi nevelőtanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek való megfelelés esetén a menedzsment döntése alapján a jelöltek személyes meghallgatása, kiválasztása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézmény egy bázisintézményből és három tagintézményből áll, melynek mindegyike Szolnokon található.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kollegium-szolnok.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.