Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi és számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2063 Óbarok, Iskola utca 3.

Fejér megye, 2065 Mány, Rákóczi F. utca 67.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet, 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Ellátja a könyvelési feladatokat, költségvetési beszámolók készítése, a vonatkozó jogszabályok által előírt jelentések és adatszolgáltatások készítése, nyilvántartások, statisztikák jelentése, áfabevallás, leltározás, selejtezési feladatok, vagyongazdálkodási feladatok, banki és pénztári feladatok, választásigazgatás pénzügyi feladatai és gazdasági adminisztratív feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzatok és intézményeik költségvetési és vagyongazdálkodási feladatai, költségvetési beszámolás, nyilvántartás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) mindenkor hatályos Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményalapjáról és illetmény-kiegészítéséről szóló önkormányzati rendeleteinek az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelő,

        Könyvelői feladatok ellátásában szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret

        Saját tulajdonú személygépkocsi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, államháztartási mérlegképes könyvelő,

        Települési önkormányzatnál szerzett pénzügyi-számviteli gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz fényképpel

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi - büntetlen előéletet igazoló - hatósági bizonyítvány benyújtása ( vagy igazolás az igénylésről)

        mérlegképes regisztrációról szóló igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-22/350-143 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M//2309/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és számviteli ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2065 Mány, Rákóczi utca 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M//2309/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és számviteli ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2065 Mány, Rákóczi F. utca 67. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mány Község honlapja - 2018. november 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát indokolási kötelezettség nélkül fenntartja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.many.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.