Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Természettudományi Múzeum
Bakonyi Természettudományi Múzeuma

főosztályvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma mint tagintézmény teljes körű szakmai munkájának és üzemeltetésének irányítása és ellenőrzése, a tagintézmény stratégiai céljainak megvalósítása és stratégiai feladatainak végrehajtása, Zirc városával való együttműködés. A tagintézmény pályázatainak kezelése és megvalósítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú végzettség,

        az intézmény alaptevékenységének megfelelő legalább 5 év szakmai tapasztalat,

        legalább 3 év vezetői tapasztalat,

        angol vagy német nyelvű középfokú C típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt tárgyalóképes nyelvtudás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        PhD, szakirányú,

        múzeumi szakirányú kapcsolatok,

        kiemelkedő szakmai tevékenység.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű természettudományos muzeológiai ismeretek,

        Kiváló szintű múzeumpedagógiai tevékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, szakmai és tudományos tevékenységet bemutató publikációs jegyzék, a tagintézmény vezetésére vonatkozó koncepció, iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozatok, hogy a pályázatába az elbírálásban résztvevők betekinthetnek, valamint hogy nem áll fenn vele összeférhetetlenség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 266-1481 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest címére történő megküldésével (1088 Budapest, Baross u. 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 870/20/2018/Főig , valamint a beosztás megnevezését: muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest címére történő megküldésével (1088 Budapest, Baross utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 870/20/2018/Főig, valamint a munkakör megnevezését: muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.