Balatoni Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balatoni Múzeum

régész-muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Múzeum utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti feltárások szakmai irányítása, dokumentáció készítése, illetve beosztott régészként közvetlen részvétel a régészeti leletek, jelenségek, objektumok feltárásában, bontásban. Régészeti feltárások, szerződések előkészítése. Feltárási dokumentáció összeállítása, archiválása. A rábízott leletanyag leltározása, revíziója, tudományos feldolgozása, publikálása. Pályázatok előkészítésében, lebonyolításában és kiállítások rendezésében való közreműködés. Résztvétel az intézmény múzeumpedagógia tevékenységében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA, vagy azzal egyenértékű végzettség, régészeti szak,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        római vagy középkoros szakirány,

        Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        rendelkezik a 68/2018. (IV. 9) Korm. rendelet 23. § (3) alapján előírt ásatásvezetéshez szükséges megfelelő feltárási gyakorlattal

        muzeális intézményben szerzett szakmai tapasztalat

        térinformatikai szoftverek felhasználó szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        terepi munka tűrése,

        múzeumi nyilvántartások kezelése,

        kiállításszervezés,

        pontos, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        szakképzettséget igazoló bizonyítványok

        okmányok másolata

        motivációs levél

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-372-1370 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatoni Múzeum címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Múzeum utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 797/2018/BAM , valamint a munkakör megnevezését: régész-muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Balatoni Múzeum címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Múzeum utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 797/2018/BAM, valamint a munkakör megnevezését: régész-muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.