Közép-Pesti Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest XIII. Kerületi Eötvös József Általános Iskola

iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.09.11. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1131 Budapest, Futár utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanügyi adminisztráció és ügyviteli feladatok: iratkezelés, iktatás, ügyviteli feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, elektronikus adatbázisok kezelése, postai- és elektronikus küldemények fogadása/nyilvántartása, kapcsolattartás személyesen és elektronikusan.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi bizonyítvány,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, pedagógus,

        iskoltatitkári - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű csapatszellem,

        Kiváló szintű önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        végzettséget igazoló iratok másolata

        hatósági erkölcsi bizonyítvány

        esetleges referenciák

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 406/2018. , valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.         Postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1149 Budapest, Mogyoródi út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 406/2018., valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.