Balatoni Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balatoni Múzeum

Teremőr-pénztáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Múzeum utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Teremőri feladatok ellátása (hétvégi beosztással). Fogadja és kiszolgálja a látogatókat. Működteti a múzeumi bolt értékesítését. Kezeli a pénztárgépet és a bankkártya terminált. Részt vesz a kiállítótermek takarításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        Német nyelv alap szintű nyelvtudás,

        múzeumi pénztáros - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettséget igazoló bizonyítványok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        múzeumi területen szerzett teremőri-pénztárosi tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        nagyfokú rugalmasság, alkalmazkodóképesség, jó kommunikációs készség, jó stressz tűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-83-312-351 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatoni Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 795/2018/BAM , valamint a munkakör megnevezését: Teremőr-pénztáros.         Postai úton, a pályázatnak a Balatoni Múzeum címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Múzeum utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 795/2018/BAM, valamint a munkakör megnevezését: Teremőr-pénztáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Balatoni Múzeum szakértő munkatársaiból álló szakmai bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgatja meg. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.