Surd Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Surd Község Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8856 Surd, .

Zala megye, 8855 Belezna, .

Zala megye, 8857 Nemespátró, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM. rendeletben foglaltaknak megfelelően védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 49/2004. (V. 21.) ESzCsM. rendelet 2. § szerinti egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Saját személygépkocsi

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Védőnői területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Méhnyak szűrés végzésére jogosító vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megkérését igazoló dokumentum

        egészségügyi alkalmassági igazolás

        érvényes vezetői engedély másolata

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/998-3674 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Surd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8856 Surd, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1050/2018 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Surd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8856 Surd, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1050/2018, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Surd Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2018. november 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.