Dél-Pesti Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mészáros Jenő Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

gyógypedagógus / szurdopedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.01.07-2020.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1215 Budapest, Ív utca 8-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Budapest XXI. kerületének általános iskoláiban integráltan oktatott hallássérült tanulók utazó szurdopedagógiai ellátása, fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus / hallássérültek pedagógiája szakirány,

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

        - a pályázat kiírója vállalja, hogy a pályakezdő (gyakornoki besorolású) jelentkező esetén az illetmény megállapítása a gyakornoki idő végéig Ped/I. 1-es fokozatnak megfelelően történik,

Elvárt kompetenciák:

        rugalmasság, együttműködő képesség, kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél, diplomamásolat, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/1/278-2177 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 322/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus / szurdopedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 322/2018, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus / szurdopedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.