Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Design intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 , Bertalan Lajos utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Előadások, szemináriumok és konzultációk tartása a kortárs bútortervezés és design, valamint a bútortervezés speciális elmélete és gyakorlata területén. - Integratív szemléletű oktatási projektek kezdeményezése és szakmai támogatása, valamint az oktatási módszerek fejlesztése. - Részvétel a Design Intézet és a Doktori Iskola által gondozott képzési programok (BA, MA, DLA, PhD) tanterveinek és tanmeneteinek kidolgozásában, oktatási segédletek elkészítésében és az oktatásszervezés egyéb feladataiban, valamint egyéb kutatási projektekben. - Részvétel a doktori témavezetés munkájában. - Részvétel a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok, valamint az ipari szférával való kapcsolatok építésében, gondozásában. - Vállaljon aktív szerepet az egyetemen folyó művészeti és tudományos munka szervezésében, népszerűsítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Egyetemi (mester) szintű végzettség

        A felsőoktatási törvény vonatkozó rendelkezéseinek értelmében a pályázó rendelkezzen doktori fokozattal (DLA) iparművészet területén

        10 év felsőoktatási gyakorlattal rendelkezzen a bútortervezés területén

        A pályázónak alkalmasnak és motiváltnak kell lennie a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők és a tanársegédek tanulmányi, tudományos vagy művészi munkájának vezetésére. Rendelkezzen megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal.

        Szakmai konzultáció szintű angol nyelvtudás

        Angol középfokú nyelvvizsga

        További idegen nyelv alapszintű ismerete

        Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Oktatói Követelményrendszerében meghatározott követelmények [47. § (5) bekezdés]

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Diploma építészet, belsőépítészet területen

        Iparművészeti és mérnöki területen szerzett diploma együttes megléte

        Kapcsolat a bútor és belsőépítészeti szakma szereplőivel

        Szakmai tapasztalat a belsőépítészet és bútortervezés területén

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai-oktatási program,

        Szakmai önéletrajz, díjak, elismerések, publikációk jegyzéke

        Az egyetemi oklevél, a tudományos/művészeti fokozat, egyéb végzettséget tanúsító oklevelek másolata

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti Működési Rendje szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-595/2018 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-595/2018, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1111 , Bertalan Lajos utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tárgymegjelölésben kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: "egyetemi docens". A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet eredményt, valamint a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mome.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.