Damjanich János Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Damjanich János Múzeum

Restaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Damjanich János Múzeum gyűjteményeibe került műtárgyak szakszerű állagmegóvása, tisztítása, konzerválása és restaurálása. A tárgyak kiállításra való előkészítése és egyéb műtárgyvédelmi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Szilikát vagy fém vagy fa restaurátor művész,

        Pályakezdő is lehet - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Szilikát vagy fém vagy fa szakirány,

        Szilikát vagy fém vagy fa restaurálásában szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Precizitás, csapatmunkára és önálló munkára való alkalmasság, megbízhatóság.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/30 475-7671 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Damjanich János Múzeum címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Restaurátor.         Postai úton, a pályázatnak a Damjanich János Múzeum címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2018, valamint a munkakör megnevezését: Restaurátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.