Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2638 Kemence, Fő út 77.

Pest megye, 2639 Bernecebaráti, Széchenyi utca 59.

Pest megye, 2634 Nagybörzsöny, Rákóczi utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1 sz. melléklet 14. pontjában leírtaknak megfelelően.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Műszaki, hatósági döntések előkészítése. Hagyatéki ügyek intézése. Ingatlanvagyonnal összefüggő feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        műszaki irányú szakképzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Hozzááruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálti tisztviselőkről szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében fogla

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70/377-05-74 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2634 Kemence, Fő út 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/977/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Hatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kemencei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2638 Kemence, Fő út 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/977/2018, valamint a munkakör megnevezését: Hatósági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2634 Kemence, Fő út 77. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.