Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
III. Szakaszmérnökség

Területi felügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, BP és a III. Szakaszmérnökség működési területe, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Nyilvántartja a szakaszmérnökség működési területére eső, az Igazgatóság vagyonkezelésében levő természetes és mesterséges vízügyi létesítményeket. - Folyamatosan figyelemmel kíséri ezek állapotát, javaslatot tesz a hatékony működésükhöz szükséges fenntartási, felújítási, üzemelési feladatok rangsorolt végrehajtására, felméri a beavatkozások forrásigényét. - Ellátja az Igazgatóság vízkár-elhárítási (ár-, belvíz, helyi vízkár, jégvédekezés, aszálykár, környezeti kárelhárítás) tevékenységéből ráháruló feladatokat. - Végzi az őrszemélyzet munkájának irányítását, ellenőrzését. Gondoskodik az őrök képzéséről, továbbképzéséről. - Gondoskodik az árvíz- és belvíz-védekezési, valamint a környezeti kárelhárítási anyagok, felszerelések, eszközök nyilvántartásáról, raktározásáról, szakszerű kezeléséről, biztosítja ezek használhatóságát. - Közreműködik az előírt védekezési gyakorlatok megszervezésében és lebonyolításában. - Végzi a vízkormányzás operatív feladatait. - Kivizsgálja a hatáskörbe tartozó, vagy a hozzá irányított panaszokat, bejelentéseket. - Selejtezési javaslatot állít össze, közreműködik a selejtezés végrehajtásában. - Megkeresésre közreműködik a működési területét érintő vagyonkezelői nyilatkozatok, hozzájárulások kiadásában. - Beruházási javaslatot készít a hatékony vízgazdálkodást, vízkárelhárítást biztosító létesítmények, beavatkozások megvalósítására. - Feladatai ellátása során kapcsolatot tart fent az Önkormányzatokkal, Helyi Védelmi Bizottságokkal, Katasztrófavédelmi Kirendeltségekkel, Vízgazdálkodási Társulatokkal, valamint a szomszédos Vízügyi Igazgatóságok illetékes Szakaszmérnökségeivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, építőmérnöki, környezetmérnöki végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság,

        önálló munkavégzés, stressz tűrő képesség, a szakma iránti elkötelezettség, együttműködő képesség, közösségi szellem

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vízkárelhárításban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Térinformatikai ismeretek (AutoCad, ArcGIS, stb),

        Geodéziai feladatok önálló elvégzése

        Épületgépészeti gyakorlati ismeretek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a (24) 519 215 vagy 0630/4368842 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 04144-0001/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Területi felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (1088 Budapest, Rákóczi út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 04144-0001/2018., valamint a munkakör megnevezését: Területi felügyelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        KDVVIZIG honlapja - 2018. november 27.

        KDVVIZIG faliújság - 2018. november 27.

        startapro.hu - 2018. november 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.