Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény

néprajzos-muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Gyűjti, feldolgozza, megőrzi, helyreállíttatja, nyilvántartja és bemutatja a művészeti, néprajzi tárgyakat anyagokat - a néprajzi gyűjteményes anyag feldolgozása, rendszerezése, nyilvántartása, dokumentálása; - a társszakmák képviselőivel való kapcsolattartás, együttműködés - néprajzi ismeretek oktatása, bemutatása korosztályoknak megfelelően - szakterületével összefüggően közművelődési tevékenységek végzése - az információk, érvek és elemzések írásbeli és szóbeli bemutatása különböző nézőpontok szerint a szakmai és nem szakmabeli közönségnek - Részt vesz az intézmény rendezvényeinek (Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Kulturális Örökség Napja, Magyar Kultúra Napja és egyéb városi rendezvények) előkészítésében, lebonyolításában - részt vesz az állandó és időszaki kiállítások megrendezésében, működtetésében, - javaslataival segíti a szakmai irányítást, - részt vesz az állandó és időszaki kiállítások megrendezésében, működtetésében,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, történész, muzeológus, régész, néprajz szakos ,

        Angol nyelv társalgási szintű nyelvtudás,

        Muzeális gyűjteményben, múzeumban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, könyvtár informatikus,

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű rugalmasság, önállóság, együttműködés, konfliktuskezelés, felelősségvállalás, lojalitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Aláírt önéletrajz, motivációs levél, amely nem csupán az önéletrajzi adatok mondatba foglalását tartalmazza, referencia munkahelyek megadása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 703829740 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: néprajzos-muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2018, valamint a munkakör megnevezését: néprajzos-muzeológus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az első körben a beérkezett pályázatok alapján helyben rangsoroljuk és kiértesítjük azokat, akik bejutottak a második körben, majd azokat akik nem. A második körben a személyes elbeszélgetés után, értesítjük azokat akik bejutottak a harmadik körben. Ezek a leendő kollégák a muzeális gyűjteménybe töltenek majd el egy napot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.korosikultura.hu - 2018. november 28.

        www.nagykoros.hu - 2018. november 28.

        facebook - 2018. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.korosikultura.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.