Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szandaszőlősi Fiókkönyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5008 Szolnok, Simon Ferenc út 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati feladatok ellátása, a könyvtári állomány gondozása. Rendezvények, könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások szervezése, lebonyolítása. A könyvtári munkához kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, pályázatok megvalósításában való aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség,

        Könyvtárosi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Textlib integrált könyvtári rendszer ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Önálló munkavégzés,

        Kiváló szintű Alkalmazkodó és együttműködési készség,

        Kiváló szintű Precizitás, pontosság,

        Kiváló szintű Gyors és önálló problémamegoldó készség,

        Kiváló szintű Nagyfokú munkabírás, terhelhetőség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű Kommunikációs készség, infokommunikációs eszközhasználat, tájékozódó képesség

        Jó szintű Magyar nyelv és irodalom szak

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 56/510120 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Verseghy Ferenc Könyvtár honlapján - 2018. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vfmk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.