Pesti Magyar Színház - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pesti Magyar Színház
Kelléktár

Kellékes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A színházban a készülő és műsoron lévő előadásokhoz, produkciókhoz és próbákhoz a kellékek előkészítése, beszerzése, elkészítése és ellenőrzése. Gondoskodik a berendezések, eszközök szakszerű kezeléséről, tárolásáról, elvégzi a szükséges karbantartást.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        Hasonló területen szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Szakmai önéletrajz,végzettséget igazoló okiratok másolata,erkölcsi bizonyítvány,nyilatkozat arról,hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának betekintéséhez és kezeléséhez a bíráló bizottság számára

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36709028601 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pesti Magyar Színház - Budapest címére történő megküldésével (1077 Budapest, Hevesi Sándor Tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-409/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Kellékes.         Postai úton, a pályázatnak a Pesti Magyar Színház - Budapest címére történő megküldésével (1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-409/2018, valamint a munkakör megnevezését: Kellékes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.