Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

számviteli referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főkönyvi könyvelési feladatok elvégzése a CT-ECOSTAT program alkalmazásával, bérkönyvelés; főkönyvi vegyes tételek, előirányzatok, banki és pénztári tételek könyvelése, gazdasági események kontírozása, főkönyv-analitika egyeztetések, szerződések és kötelezettségvállalások nyilvántartásának vezetése az integrált könyvviteli rendszerben, adatszolgáltatások elkészítése, megbízás alapján pénzügyi érvényesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, részvétel a költségvetés és beszámolói elkészítésében. Kötelezettségvállalások nyilvántartása, kötelezettségvállalás bizonylatainak főkönyvi és keret szerinti kijelölése, gazdasági események könyvelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú szakirányú végzettség, mérlegképes könyvelői végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államháztartási szervezetek költségvetési gazdálkodásának ismerete. CT-Ecostat program felhasználói szintű ismerete. Államháztartási szakirányon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, egyéb szakképesítést, illetve idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata, motivációs levél. Egyéb, a pályázót bemutató, elbíráláshoz szükséges információk. A személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat, pályázat anyagába való betekintéshez harmadik személy részére adott hozzájáruló nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-47/2018 , valamint a munkakör megnevezését: számviteli referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-47/2018, valamint a munkakör megnevezését: számviteli referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a főigazgató a pályázatok minősítésére létrehozott grémium véleményére figyelemmel bírálja el és dönt a nyertes pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.agrar.mta.hu - 2018. december 3.

        www.mta.hu - 2018. december 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.