Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Thorma János Múzeum Kiskunhalas

múzeumi titkár és ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca.2 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeum beérkező és kimenő ügyiratainak iktatása. Vezeti a szabadság nyilvántartást, elkészíti a dolgozók havi beosztását. Kezeli az intézmény pénztárát és ellátmányát. Az intézmény kiadásaival és bevételeivel kapcsolatos ügyeket intézi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Közgazdasági, pénzügyi,

        Szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Pénzügyi,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Eredmények,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 77422864 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/18131-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi titkár és ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca.2 utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/18131-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: múzeumi titkár és ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.