Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Átmeneti Szállás 1157 Budapest, Kőrakás park 1-8.

szociális munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1157 Budapest XV. kerület, Kőrakás park 1-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az átmeneti szálláson élő hajléktalan személyek szükségleteinek megfelelő szociális és mentális segítségnyújtás, a kijelölt ügyfelek életvezetésében és az ügyintézésében történő közreműködés. Dokumentáció vezetése írott és elektronikus formában. Csoportfoglalkozások, a közösségi élet szervezése. Aktív részvétel az intézményi teameken, esetmegbeszélő csoportokon. Beszámoló a gondozási tevékenységről a teamen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak szerint: okleveles szociális gazdasági szakember, okleveles egészségügyi szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális menedzser, gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális területen szerzett szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség

        Jó szintű konfliktuskezelő képesség

        Pontosság, precizitás, megbízhatóság

        Következetesség

        Kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        Érvényes, 3 hónapon belüli hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén, a jogszabálynak megfelelő érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt a belépés napjáig bemutatja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-414-06-31 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MÜ/2124-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével (1134 Budapest, Dózsa György út 152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MÜ/2124-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt kérjük, hogy olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló BMSZKI adatvédelmi tájékoztatóját a www.bmszki.hu/adatvédelem oldalon. A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük. A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.budapest.hu - 2018. november 27.

        www.bmszki.hu - 2018. november 27.

        www.3sz.hu - 2018. november 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: "MÜ/2124-1/2018", valamint a munkakör megnevezését: "szociális munkatárs". Béren kívüli juttatások: éves szinten bruttó 200.000.-Ft cafeteria keret és 40.000.-Ft ruházati költségtérítés.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmszki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.