Kőszegi Városi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kőszegi Városi Múzeum

tárgyrestaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kőszegi Városi Múzeum műtárgy- és állományvédelmi, illetve gyűjteménykezelői feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Műtárgyrestaurátor,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        ECDL Start

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, szilikát vagy fém szakirány,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 94 360240 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kőszegi Városi Múzeum címére történő megküldésével (9730 Kőszeg, Jurisics tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7-12/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tárgyrestaurátor.         Postai úton, a pályázatnak a Kőszegi Városi Múzeum címére történő megküldésével (9730 Kőszeg, Jurisics tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7-12/2018, valamint a munkakör megnevezését: tárgyrestaurátor.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően az intézmény vezetője dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.