Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal

Intézmény-és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Építők útja útja 15. 3. emelet

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kazincbarcika Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Intézmények - Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, Kazincbarcikai Összevont Óvodák és az Egressy Béni Városi Könyvtár- ( továbbiakban: Intézmények) költségvetésének tervezésével kapcsolatos feladatok, döntést előkészítő tevékenységek és a gazdálkodás megszervezése és irányítása; az Önkormányzati és Intézményi vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítése; a pénzügyi, számviteli rend betartása. Kiemelt szakmai feladatok: az Intézmények költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása; az Intézmények működtetésével, üzemeltetésével, az Intézmények vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása; pénzügyi ellenjegyzése, érvényesítése, az Intézményekkel kapcsolatos gazdasági intézkedések meghozatala, az osztály gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottainak iránymutatás adása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Intézmény-és Vagyongazdálkodási Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 13 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) 7/2015. sz. Egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Egyetem vagy főiskolai szintű pénzügyi, gazdálkodási vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett képzettség, okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,

        3 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Költségvetési területen vagy versenyszférában szerzett szakmai-vezetői gyakorlat

        Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsga megléte esetén annak igazolására szolgáló okirat másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 48 514 725 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/389-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Intézmény-és Vagyongazdálkodási Osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/389-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Intézmény-és Vagyongazdálkodási Osztályvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárásban a háromtagú előkészítő bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő valamennyi pályázót meghallgatja, a pályázatokról a benyujtásra előírt határidőt követően az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével -polgármester egyetértésével- a jegyző dönt. A pályázat eredményéről az elbírálást követően a pályázók értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.