Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

mérnök tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.01.18-2019.06.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 2 órás

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Bán út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Épületgépészet ágazat (9-11. évfolyam) központifűtés és gázhálózat rendszerszerelő szakmai elméleti képzés szakmai tantárgyainak tanítása, valamint részvétel a nevelőtestület munkájában és az iskola életében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú mérnöktanári végzettség,

        Főiskola vagy egyetem, szakirányú mérnöktanári végzettség. Büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pályán eltöltött idő. Szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz. Iskolai végzettséget igazoló diploma másolata. Két hónapnál nem régebbi erkölcsi biznyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 56/341-710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Bán út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 203056 , valamint a munkakör megnevezését: mérnök tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Baross utca 37. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 203056, valamint a munkakör megnevezését: mérnök tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Bán út 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Dokumentumelemzés, interjú

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.