"Háló" Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

"Háló" Dél- Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
házi segítségnyújtás

gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013. Cece, Deák Ferenc utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idős ellátottak házi segítségnyújtásával kapcsolatos gondozói tevékenységek: 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet szerint. A gondozottakkal kapcsolatos adminisztráció naprakész vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, szociális gondozó és ápoló,

        Szociális intézményben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Kapcsolatteremtő, problémamegoldó készség,

        Kiváló szintű Kommunkikációs és szervező képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályazati anyagában szereplő adatainak kezeléséhez hozzájárul

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a "Háló" Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/12/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a "Háló" Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/12/2018, valamint a munkakör megnevezését: gondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 7013. Cece, Deák Ferenc utca 44. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a határidő lejártát követően az intézményvezető által létrehozott 3 tagú bizottság meghallgatja, véleményezi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.