Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tevékenységközpontú német nemzetiségi programmal, vegyes életkorú csoportokkal működő óvoda keres pedagógiai asszisztenst.Pilisborosjenő festői környezetben, távolsági busszal könnyen megközelíthető helyen fekszik. Az Árpád híd, Flórián tér útvonalon 25 perc alatt elérhető

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens,

        erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkérést igazoló szelvény), iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, érvényes tüdőszűrő lelet, korábbi munkahelyeket igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06305987408 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda címére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2018, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.