Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
Építéshatóság

Építésügyi hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. .

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Építésügyi igazgatási terület

Ellátandó feladatok:

Építmények építési fennmaradási, használatbavételi, bontási engedélyezési eljárásának lefolytatása és használatbavétel tudomásul vétele. Más hatóságok megkeresésére adatszolgáltatás, szakhatóságként közreműködés. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti I. fokú általános építésügyi hatósági hatáskörben az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatóság szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet szerinti I. fokú építésügyi hatósági eljárások lefolytatása, a feladatkörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok (statisztikai jelentések, tájékoztatások, adatszolgáltatások) ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építéshatósági feladatok ellátása. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti I. fokú építésügyi hatósági eljárásokban hozandó hatósági döntések és iratok kiadmányozásra történő előkészítése az építésügyi hatósági engedélyezési eljárását támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) használatával, a szükséges eljárási cselekmények megtétele (hatósági helyszíni ellenőrzés, helyszíni szemle stb.), ügyfélszolgálati feladatok ellátása a hivatal ügyfélfogadási idejéhez igazodóan.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, i szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésbe szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség. ,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        építéshatóság területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerint

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolata

        Motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

        Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/68/381-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/1323-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi hatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/1323-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi hatósági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mezokovacshaza.hu - 2018. december 4.

        Mezőkovácsháza Város Önkormányzata hirdetőtáblája - 2018. december 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.