AM Közép-Magyarországi Agrárszakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

AM KASzK tagintézménye - Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

tangazdaság-vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2133 Sződliget, Floch-puszta .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tangazdaság tevékenységének szervezése, irányítása. A tangazdaságban tartott élő állat, takarmány, valamint oktatási és termelési anyag, áru és eszközmegrendeléseinek intézése, koordinálása. Összehangolja az tangazdasági alkalmazottak munkáját, figyelemmel kíséri az egészséges és biztonságos munkakörülményeket. Gondoskodik az üzemeltetéshez szükséges higiéniai feltételek biztosításáról. Kapcsolattartás külső megrendelőkkel. (Igény esetén a bentlakás biztosított.)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Technikum, mezőgazdasági technikus,

        Állattenyésztési, növénytermesztési telepvezetőként munkaviszonyban töltött gyakorlat

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Munkaköri egészségügyi alkalmasság

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Élő, aktív, minimum B1-es szintű angol vagy német nyelvtudás

        Megváltozott munkaképesség

        Nemzetközi projektekben való részvételi hajlandóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, europass formátumú részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével

        Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés)

        Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        Nyilatkozat a megváltozott munkaképességről (alkalmazás esetén: a megváltozott munkaképességről szóló határozat bemutatása)

        Alkalmazás esetén: orvosi igazolás, amellyel a pályázó a munkakör ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja

        Alkalmazás esetén: Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-27-314-465 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a AM Közép-Magyarországi Agrárszakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Felv83/2018. , valamint a munkakör megnevezését: tangazdaság-vezető .         Postai úton, a pályázatnak a AM Közép-Magyarországi Agrárszakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium címére történő megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 4/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Felv83/2018., valamint a munkakör megnevezését: tangazdaság-vezető .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tagintézmény-vezető felterjesztése alapján a főigazgató dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        AM KASzK

        AM KASzK - Táncsics Mihály SzKI

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Felv83/2018., valamint a munkakör megnevezését: tangazdaság-vezető. A jogviszony 4 hónapos próbaidőt tartalmaz. Szokásos munkavégzés helye: AM KASzK, Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 2600 Vác, Telep utca 2-4. és tangazdasága (Sződliget, Floch-puszta) illetve munkáltatói utasítás alapján székhely intézmény: AM KASzK és tagintézményei (székhely/telephely cím: honlapon megtalálható).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.