Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
Vasi Múzeumi Látványtár

múzeumpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Pásztor utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 múzeumpedagógusi feladatokat lát el  elsődlegesen a Vasi Múzeumi Látványtárban szervez tárlatvezetéseket, múzeumpedagógiai foglalkozásokat,  a SMHVM múzeumpedagógiai programjainak szervezésében, lebonyolításában, népszerűsítésében részt vesz  a szak- és tevékenységi területét érintő pályázatok előkészítésében részt vesz, együttműködik a pályázati menedzsmenttel  kezeli a múzeumpedagógiai naptárt  egyeztet az oktatási, nevelési intézményekkel a múzeumpedagógiai csoportfoglalkozások tekintetében,  értesíti az oktatási és nevelési intézmények koordinátorait, kapcsolattartóit az egyes múzeumpedagógiai programokról, program- és időpontváltozásokról,  a múzeumpedagógiai tanév résztvevőinek időbeosztását koordinálja a tagintézményekkel egyeztetve  kidolgozza a Vasi Múzeumi Látványtár éves múzeumpedagógiai programját,  részt vesz a SMHVM múzeumpedagógiai kiadványainak tartalmi összeállításában,  részt vesz a Vasi Múzeumi Látványtár múzeumpedagógiai programjának népszerűsítésében  felel az intézmény honlapján megjelenő múzeumpedagógia adatok pontosságáért,  felel a Vasi Múzeumi Látványtár honlapjának múzeumpedagógiai tartalmáért, annak frissítéséért  összeállítja a rábízott múzeumpedagógiai programok költségvetését  az általa szervezett, lebonyolított és felettesi által jóváhagyott múzeumpedagógiai programok eszközeit beszerzi, gondoskodik azok szakszerű, költséghatékony felhasználásáról és a pénzügyi szabályzatokban foglaltak alapján arról elszámol,  a Vasi Múzeumi Látványtár múzeumpedagógiai statisztikáját készíti el,  részt vesz a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum éves munkatervének, munkajelentésének területét érintő részének elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, történelem vagy biológia szakos tanár vagy pedagógiai gyakorlat,

        pedagógiai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        pályázó adatai, részletes szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok, okmányok másolatát, idegennyelv ismeretét igazoló dokumentum másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat igazolására alkalmas dokumentumot

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, biológia történelem szakpár,

        múzeális intézményben töltött gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        múzeumpedagógiai szakirány - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű  kapcsolatteremtő, problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs képesség szóban és írásban,,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kisfaludy utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 150-1/2018/MUNKAU201 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 150-1/2018/MUNKAU201, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.