Baracskai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Baracskai Polgármesteri Hivatal

hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2471 Baracska, Kossuth Lajos utca 29.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Hatósági feladatkör az 1. melléklet 14/II. pontja alapján

Ellátandó feladatok:

1. kiemelt feladata a magasabb szintű jogszabályokban, valamint az önkormányzat helyi rendeleteiben foglalt szabályok betartatása, a tiltott tevékenységek megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve ezek szankcionálása érdekében történő intézkedések, 2. ellátja a közterületekkel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás, szakhatósági hozzájárulás kiállításával kapcsolatos feladatokat, 3. folyamatosan aktualizálja a helyi közműtérképet, 4. egyéb hatósági feladatok, 5. munkaköréhez tartozó ASP szakrendszer alkalmazása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

hatósági feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének az illetményalap megállapításáról szóló 19/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

        ASP Irat szakrendszer készség szintű alkalmazása

        baracskai, kistérségi helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettségeket és egyéb szakképesítéseket igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és a személyes adatokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-517-8873 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Baracskai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2471 Baracska, Kossuth Lajos utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1466-5/2018. , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Baracskai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2471 Baracska, Kossuth Lajos utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1466-5/2018., valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a polgármester egyetértésével a jegyző bírálja el. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a jegyző fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Baracska Község Önkormányzatának honlapja - 2019. január 2.

        Baracska Község hirdetőtáblái - 2019. január 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.baracska.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.