Dél-Pesti Tankerületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dél-Pesti Tankerületi Központ

bérszámfejtő

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pont

Ellátandó feladatok:

Bérkönyvelés, a Magyar Államkincstár adatszolgáltatásainak teljesítése, a havi zárással kapcsolatos feladatok ellátása. Munkaügyi- és bérstatisztikák elkészítése, leadása. Könyvelés részére bérfeladás készítése az igényelt bontásban és formátumban. SAP HR modul rendszerben történő munkavégzés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A tankerületi központ gazdálkodási tevékenységével összefüggő könyvelői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        - SAP + KIRA rendszer ismerete,

        - számviteli területen szerzett gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat,

        - államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség,

        - bérszámfejtés területén szerzett szakmai gyakorlat,

        - SAP HR modul ismerete és a KIRA rendszer kezelésében szerzett gyakorlat,

        - pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai önéletrajz, beleértve a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek szakmai tevénységének ismertetését,

        - iskolai végzettségek illetve diploma másolatok

        - sikeres elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 795-8213 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/12 , valamint a munkakör megnevezését: bérszámfejtő.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/12, valamint a munkakör megnevezését: bérszámfejtő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/delpest honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.