Abai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Abai Polgármesteri Hivatal

Adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8127 ABA, Rákóczi utca 12.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pont pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a helyi önkormányzati rendeletek alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés, adóbevallások, adatbejelentések feldolgozása, ezekkel kapcsolatos döntések előkészítése, bejelentések, kérelmek intézése, ügyfélfogadás, az ügyfelek tájékoztatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, pénzügy-számviteli végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Adóigazgatás területén végzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ASP Adó szakrendszer gyakorlati ismerete

        Közigazgatás alapvizsga

        Mérlegképes könyvelő képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint készített fényképes, szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0622430002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Abai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8127 Aba, Rákóczi utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ABA/4833-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Abai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8127 Aba, Rákóczi utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ABA/4833-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Aba Város honlapja - www.aba.hu - 2018. december 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.aba.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.