Bolyai Gyermekotthoni Központ Bolyai Gyermekotthona

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bolyai Gyermekotthoni Központ Bolyai Gyermekotthona

Gyermekfelügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1023 Budapest, Bolyai utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekfelügyelő feladata a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló 0-18 éves korú gyermekek gondozása, nevelése, személyiségformálása, tanulásra való naprakész felkészítése, folyamatos munkarendben. Részt vesz gyermekkísérésben, programok lebonyolításában. A feladatkörrel járó adminisztrációt naprakészen vezeti.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        büntetlen előélet, orvosi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz, bizonyítvány másolatok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bolyai Gyermekotthoni Központ Bolyai Gyermekotthona címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 764/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Gyermekfelügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Bolyai Gyermekotthoni Központ Bolyai Gyermekotthona címére történő megküldésével (1023 Budapest, Bolyai utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 764/2018, valamint a munkakör megnevezését: Gyermekfelügyelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.