Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9061 Vámosszabadi, Szabadi utca 57.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

pénzügyi és számviteli feladatkör (1. számú melléklet 19. pont II. besorolási osztályban)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat költségvetésének, gazdálkodásról szóló beszámolóinak, mérlegeinek elkészítése, gazdasági események kontírozása, főkönyvi könyvelés, kincstári adatszolgáltatások elkészítése, analitikus nyilvántartások vezetése, gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése, előirányzatok nyilvántartása, költségvetési rendeletek előkészítése, vagyonnyilvántartás, ASP gazdálkodási szakrendszer működtetése, kezelése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mérlegképes könyvelő - államháztartási szak

Előnyt jelentő kompetenciák:

        önkormányzati ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal)

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9061 Vámosszabadi, Szabadi utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VÁM/2185/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9171 Győrújfalu, Ady E. utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VÁM/2185/2018, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.vamosszabadi.hu - 2018. december 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vamosszabadi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.