Jókai Mór Városi Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jókai Mór Városi Könyvtár

feldolgozó és helyismereti könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feldolgozó munka: állománygyarapítás, apasztás és az ezzel járó adminisztratív feladatok elvégzése. Folyamatos sajtófigyelés, helyismereti tájékoztató feladatok ellátása, helytörténeti állomány gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros/informatikus-könyvtáros diploma,

        Könyvtárban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, történelem szak,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű TextLib integrált könyvtári rendszer,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség, önálló munkavégzés, problémamegoldásra törekvés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Felsőfokú szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a kinevezés feltétele

        Részletes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 34/344-631 ; 20/481-11-30 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jókai Mór Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018-18/3. , valamint a munkakör megnevezését: feldolgozó és helyismereti könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Jókai Mór Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018-18/3., valamint a munkakör megnevezését: feldolgozó és helyismereti könyvtáros.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókkal személyes beszélgetés, majd döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az intézmény honlapja www.jmvk.hu - 2018. december 27.

        Komárom Város honlapja www.komarom.hu - 2018. december 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.