Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

ZSZC Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Gépész elmélet szaktanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gépészeti alapozó és szakmai tantárgyak tanítása (műszaki rajz, technológia, géptan, mechanika, mérések)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Egyetem, gépész vagy gépészmérnök végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gépipari tapasztalat, tanítási tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány kinevezés esetén szükséges. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázat hirdetője, a pályázót tájékoztatja, hogy a létre nem jött közalkalmazotti jogviszony esetén a pályázati adatokat az eljárás járultával törli. A munkakörre alkalmas pályázó külön hozzájáruló nyilatkozata esetén elérhetőségi adatait 1 évig nyilvántartja a hirdető, majd 1 év elmúltával törli az adatokat. (GDPR)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-2021-787-32/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Gépész elmélet szaktanár.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-2021-787-32/2018, valamint a munkakör megnevezését: Gépész elmélet szaktanár.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.