Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Általános Orvostudományi Kar
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézetigazgató munkájának támogatása. Levelezések előkészítése, postakezelés, iktatás. Az intézet személyi ügyeinek intézése (szerződések kezdeményezése, szerződések megszüntetésének kezdeményezése), munkaköri leírások nyilvántartása. Az intézetben dolgozó munkatársak munkavégzésének elősegítése adminisztrációs feladatokban való közreműködéssel, információ szolgáltatással. Külföldi munkavállalók idegenrendészeti ügyintézésének támogatása. Intézeti publikációs lista nyilvántartása, feltöltése a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtári Publikációs Adatbázisába. Magyar Tudományos Művek Tárában adminisztratív feladatok ellátása. Futárszolgálati küldemények rendelése. Rendezvények szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi végzettség,

        MS Office (különösen Excel, Word) ismerete

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés,

        kiváló problémamegoldó képesség,

        nagyfokú precizitás,

        rugalmasság, terhelhetőség,

        jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerjék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/160/2019. , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/160/2019., valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2019. január 8.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2019. január 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.