Magyar Állami Operaház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Állami Operaház
Központi irattár

iratkezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A MÁO-ba érkező napi postai küldemények és az egyéb módon (személyes benyújtás, futár, más szervezeti egység által átadott, biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül stb.) kézbesített küldemények átvétele, szétválogatása, a felbontható küldemények felbontása, érkeztető- iktatóbélyegző és vonalkód elhelyezése a papír alapú iratokon. A vonatkozó jogszabályok és a MÁO iratkezelési szabályzatában foglaltak szerint a beérkező küldemények (papír alapú és elektronikus iratok) rögzítése (érkeztetése és szükség szerinti iktatása) az elektronikus dokumentumkezelő rendszerben. Az iktatandó iratok előzményezése (szerelés-csatolás elvégzése). Az iratok szkennelése és becsatolása az elektronikus dokumentumkezelő rendszerbe. Az érkeztetett, illetve iktatott iratok átadása, továbbítása az illetékes szervezeti egység részére az elektronikus dokumentumkezelő rendszerben, illetve a papír alapú iratok kézbesítésre történő szétválogatása, elosztása. Átvételi jegyzékek készítése, ellenőrzése, irattározása. A papír alapú továbbításra nem kerülő, illetve visszaérkező iratok irattározása. Szükség esetén a Magyar Posta illetékes budapesti postahivatalában a MÁO részére érkező küldemények – meghatalmazás alapján történő – felvétele, illetve a MÁO kimenő postai küldeményeinek feladása. A belső kézbesítés és a MÁO telephelyeire, bérleményeibe és ügyintézési helyeire, illetve külső helyszínre történő kézbesítés lebonyolítása. A MÁO-ban alkalmazott iratkezelési szoftver és elektronikus dokumentumkezelő rendszer partnertörzsének karbantartása (partner rögzítése, ellenőrzése, javítása stb.) A MÁO Központi Irattárában elhelyezett iratok (alapszintű, középszintű, darab szintű és ellenőrző) rendezésében, illetve az iratjegyzékek és irattári segédletek elektronikus változatban történő elkészítésében való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        hasonló munkakörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        bármely elektronikus iratkezelő szoftver(ek) ismerete

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        középfokú szakirányú szakképesítés (pl. OKJ-s levéltári kezelő, iratkezelő, irattáros / segédlevéltáros és ügykezelő)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, pályázó saját nyilatkozata végzettségéről, a pályázó saját nyilatkozata büntetlen előéletéről, adatkezelési nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 (1) 814 7245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 132-1/2019/HUMAN , valamint a munkakör megnevezését: iratkezelő.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 132-1/2019/HUMAN, valamint a munkakör megnevezését: iratkezelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően véleményező bizottság által (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 4 hónap. Az illetmény megállapítása megegyezés szerint történik a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.