Szent László Alapszolgáltatási Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent László Alapszolgáltatási Központ

gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6133 Jászszentlászló, Hunyadi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gondozói feladatok ellátása ház segítségnyújtásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        középfokú képesítés az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz.melléklete szerint

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

        szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-7189696 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent László Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (6133 Jászszentlászló, Hunyadi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J/22/2019. , valamint a munkakör megnevezését: gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Szent László Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (6133 Jászzsentlászló, Hunyadi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J/22/2019., valamint a munkakör megnevezését: gondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6133 Jászszentlászló, Hunyadi utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszszentlaszlo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.