Mátrai Gyógyintézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mátrai Gyógyintézet

Osztályvezető főnővér

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös-Mátraháza, Hrsz. 7151 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

60 ágyas bronchológiaia osztály ápolás vezetési feladatainak ellátása, szervezése. Vezeti, koordinálja és ellenőrzi az egészségügyi ellátást. Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, diplomás ápoló,

        Fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben (kórházban) szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Főnővérként szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar nyelvtudás, büntetlen előélet, cselekvőképesség, érvényes működési nyilvántartási kártya, egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, önálló, precíz munkavégzés. Jó vezetői képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata. Nyilatkozat, hogy a pályázatot a pályáztatásban résztvevők megismerhetik. A pályázat elnyerése esetén erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-37/574-503 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Hrsz. 7151 címre . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/1-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető főnővér.         Postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, - Hrsz. 7151. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/1-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető főnővér.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3200 Gyöngyös-Mátraháza, Hrsz. 7151. Mátrai Gyógyintézet, adminisztrációs épület . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság értékeli, a személyes meghallgatások után, a kinevezésről az intézmény főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MESZK honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör 4 hónapos próbaidővel tölthető be, igény esetén szolgálati elhelyezést biztosítunk. Étkezési lehetőség kedvezményes térítés díj ellenében biztosított.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.matraigyogyintezet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.