Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálat

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálat

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8861 Szepetnek, Petőfi u. 70. .

Zala megye, 8835 Fityeház, Alkotmány tér 10.

Zala megye, 8834 Murakeresztúr, Honvéd utca 3.

Zala megye, 8864 Tótszentmárton, Rákóczi utca 3.

Zala megye, 8864 Tótszerdahely, Zrinyi tér 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 30. pont

Ellátandó feladatok:

Közterület rendjének betartása a helyi rendeletek alapján

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület felügyelői feladatok ellátása az 1999. évi LXIII. törvény és a 2012. évi CXX. törvény alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, Közszolgálati középiskolai végzettség , vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és közterület felügyelői vizsga, közterület felügyeletéről szóló 1999. évi LXII. tv. 2. § (3.) bek. szerinti vizsga.,

        Tapasztalat Szintje sorkatonai szolgálat vagy rendvédelmi területen szerzett tapasztalattal. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Közterület-felügyelői vizsga megszerzésére irányuló szándéknyilatkozat, tanulmányi szerződés vállalása

        Saját tulajdonú gépjármű

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pótolható)

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36306209962 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálat címére történő megküldésével (8861 Szepetnek, Petőfi utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZE/735-5/2018. , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálat címére történő megküldésével (8861 Szepetnek, Petőfi utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZE/735-5/2018., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8861 Szepetnek, Petőfi utca 70. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.