Egyesítettt Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet (régi név), Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dél-pesti Centrumkóház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Traumatológiai Osztály

ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3 műszakos munkarendben baleseti sérültek ápolása és szakszerű megfigyelése. Orvosi utasítás alapján kezelésben való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) MAGASAN KIEMELT BÉREZÉS az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, felnlőtt szakápoló vagy,

        ápoló OKJ 54 vagy,

        ápoló OKJ 55 vagy,

        főiskolai vagy diplomás ápoló,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes ,fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével

        Képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentum másolata

        Igazolás MESZK tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről

        Pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kontra Andrea telephelyi vezető ápoló nyújt, a 06-1-347-38-48 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesítettt Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet (régi név), Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Kontra Andrea telephelyi vezető ápolónak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0020650-001/2018 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Egyesítettt Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet (régi név), Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0020650-001/2018, valamint a munkakör megnevezését: ápoló.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézmény honlapján - 2019. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dpckorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.