Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálat

mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8861 Szepetnek, Petőfi utca 70.

Zala megye, 8835 Fityeház, Alkotmány tér 10.

Zala megye, 8834 Murakeresztúr, Honvéd utca 3.

Zala megye, 8864 Tótszentmárton, Rákóczi utca 3.

Zala megye, 8864 Tótszerdahely, Zrinyi tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szepetnek, Fityeház, Murakeresztúr, Tótszentmárton, Tótszerdahely községek külterületéhez tartozó termőföldek őrzése, valamint a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények, felszerelések, eszközök, haszonállatok, építmények őrzése, védelme. Mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-ában; az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvények az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvényben foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, Az 1997. évi CLIX. törvény 22. § (1) bekezdésben meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga,

        B kategóriás jogosítvány,

        Az 1997. évi CLIX. törvény 22. § (1) bekezdésben meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését és a vizsga letételét vállalja;

        Fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés,

        Mezőőri munkakörben eltöltött gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Rendészeti vizsga megléte

        Fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre

        Helyszíni ismeret Szepetnek, Fityeház, Murakeresztúr, Tótszentmárton, Tótszerdahely községek közigazgatási területén (külterület)

        Saját tulajdonú terepjáró, gépjármű megléte, hivatali használat céljából. A jelentkezés adatai

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pótolható)

        Részletes szakmai önéletrajz

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36306209962 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálat címére történő megküldésével (8861 Szepetnek, Petőfi utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZE/736-4/2018. , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.         Postai úton, a pályázatnak a Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálat címére történő megküldésével (8861 Szepetnek, Petőfi u. 70. utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZE/736-4/2018., valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8861 Szepetnek, Petőfi utca 70. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.