Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ

5 fő óvodai-és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézméybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998 (IV.30) NM rendelet 2.számú melléklet II. rész I/1. pontja szerint előírt képesítés,

        gyermekvédelem vagy oktatás területén szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kreativitás, kezdeményezőkészség, kommunikációs és konfliktuskezelési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai önéletrajza és motivációs levele. Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. Nyilatkozat melyben a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15§-ának (8). bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Sziget utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/38-17/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 5 fő óvodai-és iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Sziget utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/38-17/2018, valamint a munkakör megnevezését: 5 fő óvodai-és iskolai szociális segítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az intézményvezető által összehívott bizottság véleményezi. A feltételeknek megfelelő jelentkezőket a bizottság személyesen hallgatja meg. Az intézményvezető az elbírálás eredményéről a jelentkezőket e-mail-ben értesíti. A sikertelen pályázók anyaga a jelentkezők számára átvehető az intézményben.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.