Pécsi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Szakképzési Centrum
Mohácsi Radnóti Miklós Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

matematika szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A matematika tantárgy oktatása, ezzel kapcsolatos pedagógiai tevékenység. Felzárkóztatás és tehetséggondozás. Részvétel a nevelőtestület munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, középiskolai tanári végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        informatika, fizika szakos (középiskolai) tanári végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Europass önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló iratok

        arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0620/2823404 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC-M/1088-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: matematika szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7622 Pécs, Batthyány utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC-M/1088-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: matematika szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Baranya megye, 7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.