Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Ügyvitelellátó-adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.02.28. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, Tüzér utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Profi-gyors és gépírás, nyilvántartások vezetése, iktatások végrehajtása, ügyirat kezelés, irattározás, jegyzőkönyv készítés, postázás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Középfokú képesítés, gyors-és gépíró, irodavezető,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (8002 Székesfehérvár, Postafiók 7 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 545454 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyvitelellátó-adminisztrátor.         Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, Tüzér utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 545454, valamint a munkakör megnevezését: Ügyvitelellátó-adminisztrátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.