Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Dékáni Hivatal

Projekt asszisztens (EFOP pályázatokban)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Stoczek utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A projekt adminisztrációjának vezetése, nyilvántartások naprakészen tartása, információszolgáltatás a projektvezetés számára, beszerzések és kiküldetések ügyintézése, munkaügyi szerződések teljeskörű ügyintézése, teljesítésigazolások kiállítása beszámolók alapján, számlák ügyintézése, kapcsolattartás a pénzüggyel, a munkaüggyel és a könyveléssel. A projekt könyvelésének folyamatos nyomon követése az MGR rendszerben, módosítás esetén a pénzügyi vezetővel történt konzultáció alapján az átvezetések ügyintézése, projektmegbeszélések szervezésében való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi/gazdasági végzettség,

        Minimum 1 évnyi, EU vagy EGT által társfinanszírozott projektekben szerzett releváns tapasztalat projekt asszisztensi területen

        Erős felhasználói szintű MS Office ismeretek

        A BME egységes gazdálkodási (MGR) rendszer használatának betanulása

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges.

Elvárt kompetenciák:

        Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

        Kitartás, terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség,

        Munkaszervezési képesség,

        Proaktív, önálló kezdeményező hozzáállás,

        Nagyfokú rugalmasság,

        Felelősség tudat,

        Határozottság,

        Minőségi munkavégzésre való törekvés,

        Naprakész információk rendelkezésre bocsájtása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/428 , valamint a munkakör megnevezését: Projekt asszisztens (EFOP pályázatokban).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/428, valamint a munkakör megnevezését: Projekt asszisztens (EFOP pályázatokban).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

        www.kozlekedes.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alapilletmény kiegészül a pályázatokból eredő juttatásokkal, ezáltal biztosítva a versenyképes jövedelem. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.