Váli Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Váli Közös Önkormányzati Hivatal

Kirendeltségvezető "Gyúrói kirendeltségen"

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2464 Gyúró, Rákóczi utca 49.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

kirendeltségvezetői feladatok

Ellátandó feladatok:

Feladatkörében eljárva munkakörébe tartozik: -a jegyző általános helyettesítése Gyúró község közigazgatási területén -Gyúró község tekintetében ellátja az igazgatási feladatokat -Gyúró község önkormányzat képviselő-testületi ülésein köteles részt venni, ahol ellátja a jegyzői feladatokat és elvégzi a jegyzőkönyv elkészítéséből adandó teendőket

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Feladatkörében eljárva munkakörébe tartozik: -a jegyző általános helyettesítése Gyúró község közigazgatási területén -Gyúró község tekintetében ellátja az igazgatási feladatokat -Gyúró község önkormányzat képviselő-testületi ülésein köteles részt venni, ahol ellátja a jegyzői feladatokat és elvégzi a jegyzőkönyv elkészítéséből adandó teendőket -részt vesz a népszavazás, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselők, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásával kapcsolatos feladatok ellátásában, így különösen a szavazókörök kialakításában, a helyi választási munkacsoportban, vezeti és karbantartja a választók nyilvántartását


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Gyúrói Kirendeltség

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Közigazgatásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, közigazgatási, jogi felsőfokú végzettség,

        Közigazgatásban szerzett gyakorlat, önkormányzatnál, önkormányzati hivatalnál szerzett vezetői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0622353411 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Váli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2473 Vál, Vajda János utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/3939/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Kirendeltségvezető "Gyúrói kirendeltségen".         Postai úton, a pályázatnak a Váli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2473 Vál, Vajda János utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/3939/2018, valamint a munkakör megnevezését: Kirendeltségvezető "Gyúrói kirendeltségen".

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2473 Vál, Vajda János utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.