Pécs MJV. Egyesített Egészségügyi Intézmények

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények
Fül-orr-gégészeti szakrendelés

fül-orr-gégész szakorvos munkakörben szakrendelésvezető főorvos

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7626 Pécs, Lánc utca 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fül-orr-gégész szakorvosi és szakrendelésvezető főorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, fül-orr-gégészet szakvizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        egyetemi végzettséget, szakképzettséget igazoló irat másolata, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, működési engedély, kamarai tagság

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyöngyösi-Traj Szilvia nyújt, a 72/523-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécs MJV. Egyesített Egészségügyi Intézmények címére történő megküldésével (7614 Pécs, Pf.: 114 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B-008-2233/2018. , valamint a beosztás megnevezését: fül-orr-gégész szakorvos munkakörben szakrendelésvezető főorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Pécs MJV. Egyesített Egészségügyi Intézmények címére történő megküldésével (7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B-008-2233/2018., valamint a munkakör megnevezését: fül-orr-gégész szakorvos munkakörben szakrendelésvezető főorvos.

        Személyesen: Iktató, Baranya megye, 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2. IV. 414..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jogszabályi előírásoknak megfelelően. A pályázat kiírója fenntartja jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Fenntartó önkormányzat - helyben szokásos módon

        Intézmény honlapján

        Dunántúli Napló

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eeipecs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.