Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

pénztáros

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3458 Tiszakeszi, Községháza utca 46.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményei pénztári forgalmának lebonyolítása. A házipénztári be- és kifizetések bizonylatolása, vásárlási, üzemanyag, munkabér előlegekről szóló analitikus nyilvántartás vezetése, útiköltségek és kiküldetések kifizetése, kapcsolódó analitikák vezetése. Adatszolgáltatás a tervezési, beszámolási feladatokhoz, a normatív támogatások igényléséhez és elszámolásához. Statisztikai adatszolgáltatások elkészítése. Számlázás, banki utalások, pénzügyi elszámolások bonyolítása. Projektekhez kapcsolódó pénzügyi ügyintézés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, Gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,

        pénzügyi területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        önkormányzati pénzügyi területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

         ASP Gazdálkodási szakrendszer ismerete;

         A KGR, az e-adat, az önegm, valamint az ebr42 államháztartási adatszolgáltatási programok ismerete;

         közigazgatási alap- illetve szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal

        képesítést igazoló okirat (okiratok) másolata,

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-49/356-802 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3458 Tiszakeszi, Községháza utca 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2965/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénztáros.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2965/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénztáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3458 Tiszakeszi, Községháza utca 46. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszakeszi.hu - 2018. december 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

- A munkáltató alkalmazás esetén 3 havi próbaidőt köt ki. - A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszakeszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.