Leányfalu Nagyközség Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Leányfalu Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhely

múzeumpedagógus, kiállítóhely vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 153.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Leányfalu Hely- és Irodalomtörténeti Kiállítóhely állandó és időszakos kiállításaihoz múzeumpedagógiai foglalkozások kidolgozása és megtartása. Kapcsolattartás óvodákkal, iskolákkal, oktatási intézményekkel. A múzeumi rendezvényeken múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai elemeinek megtervezése, lebonyolítása. A kiállításokhoz kapcsolódó rendezvények megszervezése, azokon aktív közreműködés. A feladatok irodalmi és helytörténeti témájú kiállításokhoz kapcsolódnak, de egyes esetekben képzőművészeti kiállításokhoz is. Hétvégi munkavégzés vállalása. • Szükség esetén tárlatvezetés megtartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, főiskola, múzeumpedagógus, pedagógus, gyógypedagógus, andragógus, művelődésszervező vagy régész, történész, egyéb muzeológus,

        muzeális vagy oktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        precíz, pontos, önálló munkavégzés, megbízhatóság, alkalmazkodóképesség, rugalmasság,

        jó stressztűrő képesség, új ismeretek gyors elsajátítása, kiváló pedagógiai érzék,

        empatikus képességek, csapatban való együttműködés készsége,

        kiváló kommunikációs képesség, kiváló problémamegoldó képesség,

        kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06707714363 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124. Faluház és Ravasz László Könyvtár ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 889/2018 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 889/2018, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.leanyfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.